NAZIV PROJEKTA:

Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Geometricus d.o.o. ulaganjem u opremanje podružnice na području Grada Petrinje

KORISNIK:

Geometricus d.o.o., Ferovac 32, 34340 Kutjevo

OPIS:

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj regeneraciji depriviranog područja Grada Petrinje kroz ulaganje u prisutnost visoko specijaliziranih geodetskih djelatnosti na području grada.
Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća GEOMETRICUS d.o.o. kroz implementaciju novih tehnologija i pokretanje nove geodetske podružnice u Petrinji.
Taj cilj će se ostvariti kroz podizanje razine kvalitete kao i brzine izrade geodetskih elaborate, ali i uvođenje suvremenog načina obrade i pružanja geodetskih usluga, te širenje portfelja djelatnosti na one djelatnosti potrebne u ciljanom području grada Petrinje, pogotovo na tehnologije primjenjive u upravljanju prirodnim nepogodama.

Rezultati:
- Nabavljen i stavljen u primjenu novi set geodetskog instrumentarija temeljenog na zadnjim tehnologijama Industrije 4.0
- Otvorena i opremljena nova geodetska podružnica na području Grada Petrinje
- Otvorena 4 nova radna mjesta u godini m+2

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

218.253,92 EUR / 1.644.434,14 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA EU:

145.934,18 EUR / 1.099.541,09 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 1. listopada 2022. do 01. prosinca 2023.


KONTAKT OSOBE:

Stjepan Keleminec, direktor
info@geometricus.hr


Radi osiguravanja postupanja po načelu izbjegavanja sukoba interesa, Korisnik GEOMETRICUS d.o.o. objavljuje Izjave o nepostojanju sukoba interesa za odgovorne osobe Korisnika i članove Povjerenstva za provođenje postupka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Stjepan Keleminec
Izjava o nepostojanju sukoba interesa – David Perešin
Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Katarina LisjakProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Korisnika – GEOMETRICUS d.o.o., te ne odražava stavove Europske unije.


http://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Innovation Norway, Europski strukturni i investicijski fondovi, operativni program konkurentnost i kohezija, Europska Unija zajedno do EU fondova